Redaktør: Tor Fagerland

redaktor@foreningsnytt.no

Grafisk utforming:

Original as - tlf. 22 83 02 02

Trykk:

Nilz & Otto Grafisk

Molvik Grafisk

Annonser og fakturaer:

post@foreningsnytt.no

tlf 22 83 02 02/66 91 44 08/92 21 00 65

Distribusjon:

sturla.siger@ifollo.no