Redaktør: Tor Fagerland

redaktor@foreningsnytt.no

tlf. 479 15 230

Grafisk utforming:

Original as - tlf. 92 21 00 65 / 98 81 06 06

Trykk:

Nilz & Otto Grafisk as

RK Grafisk as

Annonser og fakturaer:

post@foreningsnytt.no

tlf. 92 21 00 65 / 98 81 06 06

Distribusjon:

sturla.siger@ifollo.no