Bestillingsfrist for annonser er onsdag kl. 12 i uka før utgivelse

Alle priser er eks. mva:

Pris pr. spalte-mm i høyde (sort+farger) Forside, kr. 12,–, side 2 og 3 kr. 10,– bakside kr. 10,– (kr. 9 når det er 8 sider). Gang antall spalter med høyden for å finne totalprisen på annonsen.

Småannonser:

Kun tekst i sort, én spalte: 1–3 linjer kr. 60,- (minstepris) + kr. 20,- pr ekstra linje. Send ønsket tekst med navn, adresse og telefonnummer til post@foreningsnytt.no. Faktura sendes kun pr. e-post til bestiller hvis ikke annet er oppgitt.

Spaltebredder:

1 = 43 mm, 2 = 89 mm, 3 = 135 mm 4 = 181 mm, 5 = 227 mm

Rabatter:

For bestilling av flere innrykk i samme år, men som ikke behøver å komme etter hverandre. Gjelder alle typer annonser. 10-19 innrykk = 10% - 20 eller fler = 20%.

Mange innrykk av småannonser gir ikke rabatt på de andre annonsene, kun de små.